0

Děkuji

Posted by Blanka on 2:14


[OneLovelyBlogAwardFromSica.jpg]
Všem moc děkuji. A to Štěpánce Š., Gabce, Dagi, Radce, Lampion, Jaelop.

Here are the rules for this award:
1. Put the award on your blog.
2. Include a link to the person who gave you the award.
3. Nominate 7 or more blogs (always hard to do)
4. Leave a message on their blog letting them know they have an award on your blog

Zde jsou pravidla pro udělení tohoto ocenění:
1. Umísti ocenění na svůj blog
2. Nezapomeň zahrnout i link osoby, která Ti ocenění udělila
3. Nominuj 7 nebo více blogů ( vždy obtížné)
4. Zanechej zprávu na jejich blogu, abys jim dal vědět, že mají na Tvém blogu ocenění

The nomination
Má nominace


Vera scrap (krásný Egypt :-) )0 Comments